Museernes Beredskabsdag: Har I en plan?

Museernes Beredskabsdag er en dag til alle museer, hvor de kan sætte fokus på deres beredskab. F.eks. med udgangspunkt i spørgsmålene:

  • Har du kendskab til dit museums beredskabsplan?
  • Indeholder den også en værdiredningsplan?
  • Hvornår er planen sidst blevet øvet eller opdateret?

Tilbagevendende begivenhed

Regionale møder: Samarbejdet mellem museer og universiteter – fokus på forskning og indblik i museerne og universiteternes samarbejde

Med afsæt i VELUX FONDENs museumsprogram, der har til formål at medvirke til at styrke forskning og udvikle formidling på de danske museer, er ODM vært ved fem ”gå hjem-møder”. Her mødes museumsfolk og universitetsforskere for at dele deres konkrete og praktiske erfaringer i forbindelse med samarbejdet mellem museum og universitet. Der sker med udgangspunkt i en række oplæg, med afsæt i de praktiske erfaringer fra de mange projekter, som VELUX FONDEN har understøttet.

events

Emner:

Typer:

25 april København Tilmeldingsfrist: 12 april

ODM's generalforsamling 2019

Arrangement

Velkommen til generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 6 indkaldes snarest til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer.

Valgudtalelser

Valgudtalelser modtages via mailadresse: nmj@dkmuseer.dk – og vil løbende blive lagt ud her på ODM’s hjemmeside.

Se valgudtalelserne for kandidaterne på valg ved generalforsamlingen.